ÇAPRAZ MAKARALI RULMANLAR

      Çapraz makaralı rulmanlar, boyutları DIN 616 ile uyumlu şekilde ISO 18 boyut serilerine uygun hassas uygulamalar için kullanılan yataklamalardır. Dış bilezikler, iç bilezikler, yuvarlama elemanları ve plastik seperatörlerden meydana gelirler. Dış bilezik parçalıdır ve üç tutucu bilezikle bir arada tutulur.

Yuvarlama elemanlarının X düzeninden ötürü, bu rulmanlar radyal kuvvetler, devrilme momentleri ve her iki yönden gelen eksenel kuvvetlerin yanında, tek yatak konumundaki herhangi bir yük kombinasyonunu da karşılayabilirler. Bu sayede iki yatak konumlu tasarımların tek bir yatak konumunda birleştirilmesine izin verirler. Çapraz makaralı yataklar çok rijittirler, yüksek çalışma hassasiyetleri vardır ve normal boşluklu, az boşluklu veya ön gerilimli olarak sunulmaktadırlar. Rulman dış bileziklerinin dış yapıya sabitlenmesi kelepçe bilezikler sayesinde sağlanmaktadır.